Projecten

Binnen ons team van deskundigen is er veel kennis en ervaring op het gebied van uiteenlopende duurzaamheidsvraagstukken. Al onze projecten dragen bij aan het versnellen van duurzame transities. Zo bouwen we – in partnerschap met onze opdrachtgevers – aan een leefbare wereld. Betrouwbaarheid, kwaliteit en volledige transparantie in hoe wij werken is kenmerkend voor ons als organisatie.
Hieronder een greep uit de projecten waar wij actief in zijn:

Gemeente Amsterdam

Een belangrijk besluit in de gemeente Amsterdam is dat er wordt gewerkt vanuit het principe ‘Duurzaam, tenzij’. Deze nieuwe denkwijze is inmiddels een begrip in Amsterdam, waarbinnen bestuurders wordt gevraagd bij conflicterende beleidsuitgangspunten snel en concreet een keuze te maken. Het uitgangspunt is ‘we doen het duurzaam, tenzij onze bestuurders een andere keuze maken’. Duregy heeft een cruciale rol gespeeld in de totstandkoming van deze denkwijze.

Energie voor de Stad:
In de gemeente Amsterdam is een regie- en uitvoeringsorganisatie opgericht voor de energietransitie. Duregy vervult een belangrijke rol hierin bij het verwezenlijken van de uitvoering van de energietransitie.

Economische zaken:
Duregy heeft met haar samenwerking bij Economische Zaken een rol in de verduurzaming van bedrijven in en rondom Amsterdam. Zij adviseert en begeleidt in de samenwerking met bedrijven op bedrijventerreinen om collectieve maatregelen te treffen op het gebied van verduurzaming.

Servicepunt Energietransitie Bedrijven Midden-Holland

SEB-MH is gesprekspartner voor bedrijven over de energietransitie en biedt hulp aan op drie gebieden, die een grof stappenplan voor verduurzaming vormen: eerst besparen, dan opwekken en ten slotte omschakelen. Duregy adviseert en begeleidt bedrijven op het gebied van verduurzaming.

RES Midden-Holland

Overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties hebben elkaar nodig om de energietransitie te versnellen. Daarom werken al deze partijen in 30 energieregio’s in Nederland samen aan de Regionale Energiestrategieën: de RES. Met elkaar werken de regio’s aan het opwekken van duurzame energie op land en zoeken zij naar duurzame warmtebronnen. Duregy draagt middels programmamanagement, beleidsadvisering en participatietrajecten haar steentje bij aan de RES Midden-Holland om de gewenste energieopwek te realiseren.

Gemeente Krimpenerwaard

Binnen de gemeente Krimpenerwaard heeft Duregy middels beleidsadvies en projectmanagement ondersteuning gegeven op het gebied van de energietransitie. Duregy heeft onder meer de mogelijkheden onderzocht voor het toepassen van waterstof bij bedrijventerreinen.